Dodatno zdravstveno zavarovanje

Vzajemna

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno vsem, ki imajo po zakonu urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji in niso zavezanci za doplačila, razen tistim, ki jih zakon obveznosti doplačil izrecno oprošča. To so: otroci, šolska mladina, dijaki in študentje, ki se redno šolajo in so mlajši od 26 let, ter osebe, ki so po zakonu oproščene doplačil.

Mesečna premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje je pri Vzajemni najnižja in znaša 27,62 EUR, s 3-odstotnim popustom pa 26,79 EUR.

Povezava
www.vzajemna.si