Borzno posredovanje

Družba Nerthus d.o.o. opravlja posle odvisno borznoposredniškega zastopnika Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d., ki zajema:

 • pridobivanje poslov za naročnika,
 • prodaja finančnih in instrumentov,
 • sprejemanje in posredovanje naročil strank,
 • trgovanje na Ljubljanski borzi;
 • trgovanje s finančnimi instrumenti, uvrščenimi v trgovanje na organiziranih tujih kapitalskih trgih;

HypoBroker je spletna aplikacija, ki omogoča trgovanje z vrednostnimi papirji na Ljubljanski borzi. Namenjena je tako aktivnim trgovalcem, ki potrebujejo hiter, zanesljiv sistem za oddajo naročil, kakor tudi občasnim uporabnikom, ki samo spremljajo vrednost svojega portfelja. Z aplikacijo HypoBroker dobite neposreden vpogled v realnem času  v dogajanje na Ljubljanski borzi.


Kako začeti

Pred sprejemom prvega naročila za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev sklenete pogodbo o borznem posredovanju.


Potrebna dokumentacija za sklenitev pogodbe

Storitev lahko sklenete tako fizične kot pravne osebe. Dokumentacija, ki jo potrebujete, je navedena v spodnji tabeli:


Fizične osebe Pravne osebe
 • veljavni osebni dokument,
 • davčna številka,
 • kartica vašega osebnega transakcijskega računa.
 • sklep o registraciji oz. izpis iz sodnega registra (mlajši od treh mesecev),
 • davčna številka podjetja,
 • transakcijski račun,
 • osebni dokument in davčna številka zakonitega zastopnika.

Cenik in ostale storitve si lahko podrobeneje ogledate na Hypo broker.