Za vlagatelje

Investiranje denarnih sredstev v odkup terjatev je namenjen vlagateljem, ki:

 • iščejo naložbe z diskontom,
 • želijo oplemenititi svoja denarna sredstva;
 • želijo vlagati v terjatve do znanih slovenskih podjetij;
 • so organizirani kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik.

Kako poteka?

Vlagatelj sklene s podjetjem Zlata doba pogodbo o vlaganju.
Pogodba iz prejšnjega odstavka je sklenjena v pisni obliki in mora poleg splošnih pogodbenih sestavin vsebuje zlasti tudi določbe o:

 • vrsti in višini vloženega kapitala,
 • obliki in načinu vlaganja,
 • točnemu namenu vlaganja,
 • obdobju, za katero se kapital vlaga,
 • izplačilu donosa
 • pravicah in obveznostih vlagatelja do vloženega kapitala,
 • pravicah in obveznostih pravne osebe do uporabe in razpolaganja z kapitalom,
 • pogodbenih kaznih ter razlogih za odpoved, razvezo in razdrtje pogodbe ter pravicah in obveznostih pogodbenih strank v takšnih primerih.