Novice

ZAPIRANJE REGISTRSKIH RAČUNOV PRI KDD

Novi zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih med drugim določa ukinitev registrskih računov pri Centralno Klirinški družbi d.d. (KDD).

Za pravne osebe se računi ukinjajo s koncem sep. 2016, za fizične osebe pa s koncem leta 2016. 

S tem bodo lastniki vrednostnih papirjev, med katerim so tudi tisti, ki so jih pridobili z lastninskimi certifikati, imeli tri možnosti:

1. Prenos delnic na trgovalni račun. V pisarni Nerthus d.o.o., kot odvisni borzni posrednik Hypo banke z veseljem uredimo vse potrebno.

2. Imetniki vrednostnih papirjev v primeru ničvrednih oziroma ne unovčljih delnic se bodo lahko brezplačno odpovedali vrednostnim papirjem, in sicer iz registrskega računa jih bo prenesel na račun opuščenih delnic, ki je odprt pri KDD-ju.

3.Tretja možnost pa predvideva, da imetnik registrskega računa ne stori ničesar.V tem primeru bodo njegove delnice prešle na sodišče oziroma na tako imenovani sodni depozit. Tam bodo čakale pet let, za obstoj depozita pa bo potrebno plačevati sodno takso. Izjema bo tista fizična stranka, ki ne bo imela vrednost premoženja več kot 100 EUR, od teh delnic ni prijela nikakršnega izplačila od leta 2014, z delnicami pa se ne bo trgovalo na organiziranem trgu oziroma ne bodo uvrščene na borzo.

Vse objave