Finančno svetovanje

Družba Nerthus je vpisana v register odvisnih borznih posrednikov pod zaporedno številko 14, ki ga vodi ATVP.

14 212/33/AG/08-(372) Nerthus, d. o. o. Cesta prvih borcev 24A, 8250 Brežice 1973452000 8. 7. 2008 -

Kontakt

Marjana Kostanjšek Božič
Investicijska svetovalka

Licenca A,B št. potrdila investicijskega svetovanja: 00080, ki ga je izdalo Združene članov borze vrednostnih papirjev-GIZ
Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, izdano 9. 9. 2014, št. 40110-2160/2014-4, na podlagi 230. člena ZZavar.

e-mail: marjana@nerthus.si
mob.: +386 41 642 021


Pošljite povpraševanje za termin